กลับ
เนื้อเพลง
กล่อม - พุ่มพวง ดวงจันทร์

อัพเดทเมื่อ: 04/08/2017