กลับ
เนื้อเพลง
ขาอ่อนขาอูฐ - พุ่มพวง ดวงจันทร์

อัพเดทเมื่อ: 04/08/2017