กลับ
เนื้อเพลง
สถิตย์อยู่แต่ชั่วดี - พุ่มพวง ดวงจันทร์

อัพเดทเมื่อ: 04/08/2017