กลับ
เนื้อเพลง
บวบ feat. YOUNGOHM, FIIXD, โอมงกะลงปง แทนบ๋อย - GAVIN.D
อัพเดทเมื่อ: 17/12/2020