กลับ
เนื้อเพลง
สัญญาที่นาดูน - จินตหรา พูนลาภ

อัพเดทเมื่อ: 30/07/2017