กลับ
เนื้อเพลง
สั้นๆ ก็พอ - พีท ปิติพงษ์ ผาสุขยืดอัพเดทเมื่อ: 09/02/2021