กลับ
เนื้อเพลง
ความทรงจำได้จางไป ก่อนหายไปตลอดกาล (Friday) - Order41
อัพเดทเมื่อ: 30/03/2021