กลับ
เนื้อเพลง
เจ็บปวดได้ร้องให้เป็น - แทน ศุภสัณห์(SPS)
อัพเดทเมื่อ: 29/09/2021