กลับ
เนื้อเพลง
ขูลูนางอั้ว - ภู ศรีวิไล, มด อุบลมณี
อัพเดทเมื่อ: 12/10/2021