กลับ
เนื้อเพลง
รอยร้าว - ดัง พันกร บุณยะจินดาอัพเดทเมื่อ: 30/07/2017