กลับ
เนื้อเพลง
ทรมาน - เทียรี่ เมฆวัฒนาอัพเดทเมื่อ: 30/07/2017