กลับ
เนื้อเพลง
อย่าจากฉันไป - ทนงศักดิ์ พูลศรี

อัพเดทเมื่อ: 30/07/2017