กลับ
เนื้อเพลง
กายช้ำ - ทัช ณ ตะกั่วทุ่งอัพเดทเมื่อ: 30/07/2017