กลับ
เนื้อเพลง
ขอเวลาลืม - ภัทรา ทิวานนท์อัพเดทเมื่อ: 04/08/2017