กลับ
เนื้อเพลง
กรรม - กวาง จิรพรรณ
อัพเดทเมื่อ: 28/09/2018