กลับ
เนื้อเพลง
โกโรโกโส Ver.พะโล้พะโล๋ - SAMOHDAE (สะเมาะแด๊ะ)
อัพเดทเมื่อ: 10/11/2021