กลับ
เนื้อเพลง
เวรกรรมผู้ใด๋น้อ - ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์
อัพเดทเมื่อ: 27/03/2024