กลับ
เนื้อเพลง
เอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง - ดาวใจ ไพจิตรอัพเดทเมื่อ: 30/07/2017