กลับ
เนื้อเพลง
น้ำตานวล - ดาวใจ ไพจิตรอัพเดทเมื่อ: 30/07/2017